Search site


 

 
Darllenwch y rhifyn diweddaraf nawr wrth glicio ar y llun uchod - archif ar gael yno hefyd.

Lle mae modd derbyn copi o'r Selar?

Prif gyntedd Prifysgol Bangor, Undeb Coleg y Drindod, Undeb Prifysgol Abertawe, Neuadd Pantycelyn Aberystwyth, Llyfrgell Coleg Meirion Dwyfor (Pwllheli a Dolgellau), Neuadd Fwyd Coleg Menai Bangor, Clwb Ifor Bach, Swyddfeydd Mentrau Iaith Cymru, Siopau Cymraeg ar draws Cymru, Ysgolion Uwchradd ar draws Cymru (6ed dosbarth yn bennaf), Gwersyll yr Urdd Glan Llyn, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Gwersyll yr Urdd Bae Caerdydd a nifer o leoliadau amrywiol eraill ....

Lleoliadau sy'n derbyn copiau o'r Selar.doc (71,5 kB)

 

GWOBRAU'R SELAR

Mae Gwobrau'r Selar - un o ddigwyddiadau byw mwyaf cerddoriaeth gyfoes Cymru - yn cael ei gynnal yn Aberystwyth ar benwythnos 16-17 Chwefror.
 
Bydd prif noson Gwobrau'r Selar yn Undeb Myfyrwyr Aberystwyth ar nos Sadwrn 17 Chwefror - gweler y lein-yp gwych isod. 
 
Dathlu cyfraniad Heather Jones
 
Yn ogystal â hynny, byddwn yn cynnal Gig Cyfraniad Arbennig gydag enillydd y wobr honno eleni, Heather Jones, yn yr Hen Goleg yn Aberystwyth ar nos Wener 16 Chwefror. Bydd yr anhygoel Alys Williams yn cefnogi Heather ar y noson. 
 
 
 

Os hoffech dderbyn copi uniongyrchol o'r Selar drwy'r post yna cliciwch ar y linc paypal isod - oherwydd cynnydd yn y cost post yn anffodus mae'n rhaid i ni godi ffi am danysgrifiad uniongyrchol am flwyddyn sef £8 :  hysbysebionyselar@gmail.com 

 

 

 

NEWYDDION

Cyhoeddi fideo 'Fel i Fod' gan Adwaith

07/03/2018 15:24
Does 'na ddim dal nôl ar y triawd o Gaerfyrddin, Adwaith ar hyn o bryd, gyda rhyw newyddion cyffrous am y grŵp bron pob wythnos wedi mynd! Y newyddion diweddaraf ydy bod y grŵp wedi cyhoeddi fideo i...

Sesiwn Radio Cymru Alffa

04/03/2018 21:03
Un band ifanc mae'r Selar wedi bod yn cadw golwg agos arnyn nhw ers tua dwy flynedd bellach ydy'r ddeuawd blŵs o Lanrug, Alffa.  Roedd felly'n dda clywed sesiwn Radio Cymru newydd Alffa yn cael...

Pump i'r Penwythnos - 02/03/18

02/03/2018 10:43
Gig: Lleuwen, Blodau Gwylltion – Amgueddfa Ceredigion – 04/03/17 A hithau’n benwythnos Gŵyl Dewi, roedd llawer o gigs wedi’u trefnu ar gyfer y penwythnos yma...ond yn anffodus mae nifer ohonynt wedi...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>